+31 (0)88 0350100
 • technisch
  personeel

  In de werkplaats en voor andere technische activiteiten kan BIC de geschikte kandidaat bemiddelen.

 • werving
  selectie
  bemiddeling

  BIC-INT is een bemiddelingsbureau, die bemiddelt tussen werkgevers en werknemers in de (inter)nationale transport en logistieke sector.

 • ervaren
  chauffeurs

  BIC-INT heeft de beschikking over een ruim actueel bestand van nationale en internationale chauffeurs met minimaal drie jaar werkervaring.

 • heftruck
  chauffeurs

  Ervaren heftruckchauffeurs met een flexibele instelling en een goed verantwoordelijkheidsgevoel.

 • logistieke
  medewerkers

  De geschikte logistieke medewerker op de juiste plaats kan uw onderneming veel geld besparen.

 • technisch
  personeel

  In de werkplaats en voor andere technische activiteiten kan BIC de geschikte kandidaat bemiddelen.

 • werving
  selectie
  bemiddeling

  BIC-INT is een bemiddelingsbureau, die bemiddelt tussen werkgevers en werknemers in de (inter)nationale transport en logistieke sector.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Privacy en disclaimer

Privacy:
BIC-int respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om een bemiddeling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. BIC-int zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bemiddeling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan BIC-int hiertoe overgaan.

Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Disclaimer:
Alle informatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. BIC-int, is hiervoor niet aansprakelijk.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BIC-int.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, prijzen, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is. Alle prijsinformatie is onder voorbehoud van wijzigingen en/of publicatiefouten.

Het staat BIC-int vrij om de informatie, inclusief deze disclaimer, op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Copyright © 2017 BIC-Int | Privacy en Disclaimer | Algemene voorwaarden
BIC-INT arbeidsbemiddeling